Mengen & betonproductie

Afhankelijk van het soort beton de mengerwanden bekleden met Wmetaal-HB, Wmetaal-W, Wmetaal-C of Kalocer en schoep, afstrijkers en wirblers fabriceren uit Wmetaal-HM, Wmetaal-C of Hawiflex®-M.