Zeven & overige industrie

Zeven voor mineralen en grondstoffen uit: WearProtect WMC, WearProtect WMW, Hawiflex®-O, WearProtect WPS. De aard van het uitzeven bepaalt de keuze van het materiaal.