Het materiaal WearProtect Tungsten Carbide Overlay

hoofd 1Een voortdurende trend in slijtagebeperking is het steeds langer uitstellen van vervanging van constructiedelen/werkstukken. Dit ingegeven door een steeds nijpender wordend tekort aan juist geschoold technisch personeel en de aanhoudende druk op kostenbeheersing.

Wivé komt aan deze vraag tegemoet met de eigen ontwikkeling en eigen productie van een extreem slijtvaste bescherming laag; Tungsten Carbide Overlay. In de lagen zijn ultra harde deeltjes (hardmetaal) ingebed in een taaie matrix. Door op een speciale wijze de hardmetaal deeltjes in een smeltbad te brengen ontstaat een laag waarin over de gehele hoogte en breedte de hardmetaal delen evenwichtig zijn verdeeld. Belangrijk, omdat er dan over de gehele laagdikte eenzelfde slijtagebescherming aanwezig is.

Het smeltbad waarin de W2C delen worden ingebracht is van een dermate bijzondere samenstelling (hoog gelegeerd) dat een taaie matrix ontstaat met een behoorlijke slijtageweerstand.

In onze werkplaats brengen wij deze WearProtect TCO laag aan op diverse werkstukken en hebben wij zeer goede ervaringen met slaglijsten, mengschoepen, mengarmen, opwerpschoepen, schroefbladen, etc.

Zowel geschikt voor schurende slijtage als voor een combinatie van schurende slijtage én slagbelasting.

Alleen harder + taaier = beter!

Alleen harder + taaier = beter!

Veel ontwikkelingen de komende jaren!

Veel ontwikkelingen de komende jaren!

Denk ook aan keramiek + staal.

Denk ook aan keramiek + staal.

WearProtect TCO

Onder WearProtect TCO vallen alle toepassingen met hardmetaal, wolfraamcarbides en cominaties van staal met hardkeramiek. Dat geldt voor het solderen van hardmetaal (widia) plaatjes op werkstukken en het oplassen van wolfraamcarbides.

Het oplassen van werkstukken als schoepen en armen met wolfraamcarbides heeft als grote voordeel dat in de complete oplaslaag zeer harde materialen 
(HV 2200) aanwezig zijn. Gecombineerd met een taaie matrix is dit een zeer goede oplossing bij extreme abrassieve slijtage.

Armen en schoepen in een asfaltmenger voorzien van wolfraamcarbides

Betonschoep voorzien van TCO